loading
Vent venligst...
Skip primary navigation

DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE

Vi forklarer, hvad Euro 6-normen betyder for vores biler, vores førere og for miljøet.


HVAD ER EURO 6?

Euro 6 er en del af den europæiske lovgivning, hvis mål er at begrænse bilernes udledninger og dermed gøre dem mere miljøvenlige. Lovgivningen begrænser, hvor mange nitrogenoxid- (NOx) og kulbrintegasser, en bil må udlede pr. kørt kilometer.

Benzin- og dieselbiler er underlagt forskellige lovgivninger i henhold til den nye Euro 6-lovgivning. For dieselbiler er de tilladte NOx-udledninger reduceret til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens de tilladte kulbrinteudledninger er reduceret til 170 mg/km (fra 230 mg/km). De tilladte NOx-udledninger for benzinbiler er stadig 60 mg/km, mens de tilladte kulbrinteudledninger stadig er 100 mg/km.Jaguar har sammen med de øvrige bilproducenter en juridisk forpligtelse til at overholde de nye bestemmelser inden følgende datoer:  

 • Fra 1. januar 2015 skal alle biler, der introduceres på markedet, opfylde Euro 6-normen. Dette omfatter alle nye modeller på markedet, fx: Jaguar XE
 • Biler, der allerede er på markedet, skal overholde Euro 6 senest 1. september 2015, men;
  • Enkeltbiler, der er til salg og blev bygget af og sendt fra producenten før 1. juni 2015, kan fortsat sælges indtil 1. september 2016. Producenten skal dog i så tilfælde ansøge om en undtagelse.
Jaguar - Diesel Exhaust Fluid

HVAD ER SCR-TEKNOLOGIEN (SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION)?

SCR-teknologien (Selektiv katalytisk reduktion) er monteret på alle Jaguars dieselbiler fra årgang 2016. Dermed kan Jaguar opfylde Euro 6-normen ved at reducere udledningen af nitrogenoxid (NOx) fra udstødningssystemet med op til 90 %. Ud over en ny generation af katalysatorer kræver SCR-teknologien, at der bruges Diesel Exhaust Fluid (DEF).

VIS DIGITAL HÅNDBOG

HVAD ER DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)?

DEF, der også kaldes AdBlue®, AUS 32 og ARLA 32, er en ikke-giftig, farveløs, lugtløs og ikke-brændbar væske. DEF opbevares i en dertil beregnet tank i bilen og indsprøjtes i udstødningssystemet for at rense udstødningsgassen. Den nedbryder udledningen af nitrogenoxid (NOx) til uskadelig vanddamp og nitrogengas.

Jaguar - Diesel Exhaust Fluid

OPRETHOLDELSE AF DEF

Det er vigtigt at opretholde din Jaguars DEF-niveau, eftersom motoren ifølge EU-lovgivningen ikke kan starte uden. Bilens meddelelsescenter advarer dig på forhånd, når DEF-niveauet er lavt, så du har god tid til at bestille en påfyldning. Din lokale Jaguar-forhandler/dit autoriserede værksted fylder tanken op i forbindelse med dit planlagte eftersyn. Læs mere i Instruktionsbogen.

VIS DIGITAL HÅNDBOG
Jaguar - Diesel Exhaust Fluid

HVORDAN VED JEG, NÅR DEF-NIVEAUET ER LAVT?

Meddelelsescentret viser en række meddelelser, når DEF-niveauet bliver lavt.

 1. Den første meddelelse angiver, at DEF-niveauet har nået et punkt, hvor påfyldning tilrådes
 2. Den anden meddelelse ledsages af et GULT advarselsikon og angiver, at DEF-tanken skal påfyldes
 3. Den tredje meddelelse ledsages af en nedtælling af det resterende antal kilometer, indtil DEF-tanken er tom, hvorefter bilen ikke længere kan startes
 4. Den sidste meddelelse ledsages af et RØDT advarselsikon og vises, når det resterende antal kilometer er nul, og angiver, at bilen først kan starte, når der fyldes DEF på tanken

VIS DIGITAL HÅNDBOG

Bemærk: Når DEF-niveauet er lavt, vises en meddelelse i meddelelsescentret. Fyld DEF på tanken snarest muligt. Du kan kontakte en Jaguar-forhandler/et autoriseret værksted for at aftale en fuld påfyldning af DEF. DEF kan evt. påfyldes med drypfri refill-flasker, der kan fås hos en Jaguar-forhandler/et autoriseret værksted. Der bruges i gennemsnit 1 liter DEF pr. 800 km. Forbruget varierer dog meget afhængigt af din kørestil, vejret og vejforholdene.OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Generelt

HVOR OFTE SKAL JEG FYLDE DEF PÅ?

DEF-forbruget kan variere meget. Gennemsnitsforbruget kan være 1 liter/800 km, men det kan mere end fordobles, afhængigt af kørestil, vej- og vejforhold.


HVAD SKER DER, HVIS JEG LØBER TØR FOR DEF?

Hvis du løber tør for DEF, kan din Jaguar ikke starte igen, når du slukker for motoren – dette er et krav ifølge EU6-normen. Tanken skal fyldes med mindst 3,6 liter DEF, før bilen kan starte.

HVORDAN SKAL JEG OPBEVARE DEF?

DEF skal altid opbevares i originalbeholderen og i henhold til producentens anbefalinger for opbevaring og håndtering, der er angivet på flasken. DEF bør aldrig opbevares i bilen.


Vedligeholdelse

HVORDAN KONTROLLERER JEG MIT DEF-NIVEAU?

Afstanden indtil din næste DEF-påfyldning kan når som helst ses i meddelelsescentret på instrumentpanel*.

Følg disse enkle trin:

 1. Slå tændingen til, men start ikke motoren. 
  (Kontrollér, at der er en gyldig smartnøgle inde i bilen, og at bremsepedalen ikke er trådt ned. Hold motorens START/STOP-knap nede, indtil advarselslamperne på instrumentpanelet tændes)
 2. Tryk på OK-knappen på ratbetjeningen for at åbne Main Menu 
  (På nogle modeller skal du trykke flere gang på OK-knappen, indtil Driver Assistance vises)
 3. Brug knappe Pil ned på ratbetjeningen, scroll ned, og fremhæv Vehicle Info
 4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget
 5. Scroll ned for at fremhæve Diesel Exhaust Fluid 
  (På nogle modeller vises dette som Next Service)
 6. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget Derefter vises Diesel Exhaust Fluid-rækkevidden.

* Ikke alle biler har det nødvendige udstyr til at vise disse oplysninger. Kontakt din forhandler/dit autoriserede værksted for at få mere at vide.

KAN JEG SELV FYLDE DEF PÅ?

Ja, du kan købe drypfri flasker med 1,89 liter DEF hos din lokale Jaguar-forhandler/dit lokale autoriserede værksted, så du selv kan påfylde DEF. Disse flasker er designet, så de er nemme at bruge og forhindrer dryp. Vi fraråder påfyldning af DEF med nogen anden beholder.

Hæld ikke andre væsker på DEF-tanken eller DEF, der ikke opfylder standarden ISO22241-1 eller DIN 70070, da det vil gå ud over bilens funktion.

Hvis du kommer til at hælde DEF på brændstoftanken, må du IKKE starte motoren. Ring straks til din lokale Jaguar-forhandler/vejhjælp.

Du må aldrig bruge kommercielle DEF-pumper på servicestationer, da de har en for høj strømningshastighed, der beskadiger bilens DEF-tank.

Læs om, hvordan du påfylder DEF i din Instruktionsbog.


Sikkerhed

ER DEF SUNDHEDSSKADELIGT?

Selvom DEF ikke er sundhedsskadeligt, henvises til rådene på emballagen, og søg læge, hvis DEF kommer i kontakt med nogen del af kroppen, eller hvis det indtages ved et uheld. Hvis DEF kommer i kontakt med Jaguarens lak, tørres det af, hvorefter området skylles med sæbevand. DEF kan dog plette polstring og tøj – hvis det spildes, skal det fjernes straks med koldt vand og en fugtig klud.

Kontakt din nærmeste Jaguar-forhandler, eller se Instruktionsbogen for at få flere oplysninger.


Kontakt din nærmeste Jaguar-forhandler, eller se Instruktionsbogen for at få flere oplysninger. AdBlue® er et registreret varemærke, der tilhører Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).Kan du ikke finde det, du søger efter?

KONTAKT OS  FIND FORHANDLER